Category Archives: ບໍລິການກວດດ້ວຍເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນສູງ

ບໍລິການກວດດ້ວຍເຄື່ອງມືທັນສະໄໝ ແລະມີຄວາມຊັດເຈນສູງ

+ ຊ່ອງຊີ​ທີ​ສະ​ແກນ​ເນີ້.

+ ຊ່ອງເອ​​ໂກ​ສີ ​ສາມ, ສີ່​ມິ​ຕິ.

+ ຊ່ອງ​ເອັກສະ​​ເລ​ ແລະ ​ແທກ​ກະ​ເສ​ໄຟຟ້າ​ຫົວ​ໃຈ.

+ ຊອ່ງກະ​ເພ​າະອາຫານ ​ແລະ ​ລຳ​ໃສ້.

+ ຊອ່ງຫູ​ດັງ​ຄໍ​ດ້ວຍ​ຄອ​ມ​ພີ​ວ​ເຕີ້.

+ ກວດ​​ ແລະ ​ແທກ​ສາຍຕາ​ດ້ວຍ​ຄອມ​ພີ​ວ​ເຕີ້.

+ ສາມາ​ດບົ່ງມະຕິມະ​ເຮັງໄດ້​ໃນ​ໄລຍະ​ຫາກໍ່​ເລີ້ມຕົ້ນ.

+ ບົ່ງມະຕິ​ພະຍາດ​ຕິດ​​ແປດ​ດ້ວຍ​ Test ໄວ.

+ ບົ່ງມະຕິ​ພາດ​ຕິດ​ແປດດ້ວຍ​ດ້ວຍ ELISA ….

+ ກວດ​ເລື​ອດ: ​ເບິ່ງ​ເບົາຫວານ, ​ໄຂມັນ, ໜ້າ​ທີ່​ການ​ຕັບ, ​​ໄຂ່ຫລັງ …

+ ກວດ​ອາຈົມ​ ແລະ ​ນ້ຳປັຣ​ສະວະ.

ບໍລິການ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ໃຈ​ໂດຍ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ